Atolyemizde; izlediğimiz filmlerin senaryodan kamera hareketlerine kadar neden ve nasıl yapıldığı gibi konuları işleyip aslında yönetmenin ne anlatmak istediğine daha derinlemesine bakmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.Bir kısa film nasıl yaratılır başlığından yola çıkarak ilk aşama olarak fikir üretme, senaryo, hikaye ve sinopsis yazma aşamalarını tamamlıyoruz. Bu aşamadan sonra temel ışık, ses ve kamera bilgilerini öğrenip çekim teknikleri üzerine yoğunlaşıyoruz. Teorik bilgilerin ardından kısa hikayeler üretip bunları çekerek uygulamalı öğrenime devam ediyoruz. Filmin oluşumundaki son adım olan montaj ve color grade aşamasını çeşitli programlar kullanarak atölye günlerimizde birlikte yapıyoruz. Bu eğitimlerimiz devam ederken Üretim Atölyemizde kendi kısa filmlerini çekmek isteyen arkadaşlarımızın çalışmalarını yürütüyoruz.